เรดเทล ที่บ่อป้อม

วันนี้ผมไปสัมนาที่โรงแรมมิลาโน่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี เลิกเร็วเลยแวะไป บ่อน้าป้อมครับ
ไปถึงมีเพื่อน ๆ (ที่ไม่ค่อยรู้จัก ) ตกกันอยู่พอสมควร
อ่านต่อคลิีก