ลองกันเล่น ๆ ตกฟลาย คันกับสายไม่ตรงเบอร์ จะเป็นยังไงนะ

วันนี้ลองกันเล่น ๆ ครับ ว่าสายฟลายเบอร์ห้า เมื่อจับคู่ก้บคันเบอร์สาม และเบอร์แปดแล้วนั้น ฟีลลิ่งการหวดสายและส่งเหยื่อจะเป็นอย่างไร